Kodak Express No 200 s.r.o
Kodak Express No 200 s.r.o
Třída ČSA 270, Hradec Králové 500 03
tel.: 49 551 11 83, mobil: 602 526 124
E-mail: no200@no200.cz
www.no200.cz
Úvod » Fotoslužby » Zhotovení fotografií » Fotografie - základní informace

Fotografie - základní informace

Příprava dat pro minilab

Jak připravit data pro zhotovení fotografií na digitálním minilabu. Tyto informace jsou určeny pro Vás a budou Vám nápomocny při přípravě souborů k tisku na našich digitálních minilabech tak, aby u nás zhotovené fotografie co nejvíce odpovídaly Vašim představám.

Náš nejnovější minilab Noritsu QSS-3701 HD umístěný na prodejně ČSA 270 má standartní rozlišení 320 dpi (na přání 640 dpi). Tato technologie je neporovnatelně kvalitnější než u běžných tiskáren, kde je toto rozlišení pro tisk fotografií nedostatečné.    Minilab >>

Barevný profil

Před zahájením práce, nebo jakékoliv barevné úpravy snímků, je dobré si nejprve zkalibrovat (barevně nastavit) monitor. Za tímto účelem jsou zde barevné profily pro všechny naše minilaby.    ICC profily  >>

Pro přesné nastavení barev Vám doporučujeme vyzvednout si v naší laboratoři kalibrační fotografii (samozřejmě zdarma) a upravit zobrazení monitoru podle ní. Tím budete mít jistotu, že výsledné fotografie budou odpovídat Vašemu záměru. V případě potíží s instalací barevného profilu kontaktujte výrobce, popřípadě dodavatele Vašeho PC. Při změně barevného podání fota, nebo před jeho jakoukoliv editací, je dobré si předem zálohovat původní soubor. Při práci nepoužívejte jiný barevný profil!  Kalibrační fotografie >>


Vzory kalibračních fotografií (viz sekce ke stažení)

 


POZOR! Některé grafické editory můžou mít nastaveny jiný profil, než jaký používá monitor.

Pokud si tedy snímky dle svého citu sami barevně a denzitně (jas) upravíte, potom při zadávání zakázky požadujte zhotovení fotografií bez korekcí. Tímto krokem budou výsledné obrázky přesně podle Vás. Samozřejmě můžete barevné úpravy nechat na laboratoři, pak je nutné požadovat foto s korekcí (běžná volba).

 

Velikost fotografií >>

 

Definice velikostí fotografií - ořez, plný formát a poměr stran

Cut/Ořez

Snímek bude zvětšený (nikoli deformovaný) na celé ploše vybraného fotografického formátu.V tomto případě dojde k ořezu u fotografie, která neodpovídá poměru stran 3:4.

Původní snímek v poměru stran 3:4

1200x1600 pixelů

 

Výsledná fotografie ve formátu

10,2 x 15,2 cm (2:3)


 


 

Overall/Plný formát

Snímek bude zobrazen bez ořezu a na fotografii budou po stranách bílé pruhy. Velikost bílých pruhů je závislá na volbě formátu fotografie. Bílé pruhy budou menší, pokud se zvolený formát fotografie bude více blížit poměru stran 3:4.

Původní snímek v poměru stran 3:4

1200x1600 pixelů

 

Výsledná fotografie ve formátu

10,2 x 15,2 cm (2:3)


 Real size/skutečná velikost dat

Tato volba je určena pro zákazníky, kteří si umějí upravit velikost svých snímků (dat) podle 300 DPi výstupu našeho minilabu. Minilab Noritsu je schopen podle velikosti rozlišení daného záběru v přepočtu 300 DPi zobrazit snímek s přesností na milimetr, přesto doporučujeme nastavit velikost snímku s mírným přesahem nebo naopak nastavit data o něco menší. Fotografie jsou zhotovovány chemickou cestou, nikoliv tiskem. Fotografický papír je navinutý v roli a její 100% vycentrování není prakticky možné.

Původní snímek v poměru stran 3:4

1200x1600 pixelů

 

Výsledná fotografie ve formátu

10,2 x 15,2 cm (2:3) 1100 x 1467 pixelů


 


 

Long side/Dopočítání delší strany          Short side/Dopočítání kratší strany

Fotografie zhotovená bez ořezu a bílých pruhů po celé ploše vybraného fotografického formátu podle vámi zvolené šíře fotografického papíru.

Long side/Dopočítání delší strany

Ukázka fotografie zhotovené z role papíru o šíři 102 mm.

Původní snímek v poměru stran 3:4

1200x1600 pixelů

 

Výsledná fotografie ve formátu

10,2 x 13,2 cm (3:4)

 

 

 

 

 


Short side/Dopočítání kratší strany

Ukázka fotografie zhotovené z role papíru o šíři 152 mm.

Původní snímek v poměru stran 3:4

1200x1600 pixelů

 

Výsledná fotografie ve formátu

11,4 x 15,2 cm (3:4)

 

Role fotografického papíru nabízíme o šíři 102, 127, 152, 178, 203 a 305 mm.

 

Znaky na zadní straně fotografie

Popis znaků uvádíme zleva doprava

Některé zde uvedené znaky nemusí být na fotografii zobrazeny. Tyto znaky jsou označeny kurzívou.

 

No200 63.jpg 001 CN

0123 021 NNNN AC ACs ACh AS SA100 GR05 100.0

 

No200
Označení minilabu, na kterém je vaše fotografie zhotovena

63.jpg
Označení (název) snímku. (Objeví-li se místo čísla znak ###, jedná se o film, který nemá DX kód). V případě média lze číselné či písemné označení nastavit v rozsahu 11 znaků bez použití české diakritiky.

001
Pořadí fotografie, ve kterém byla zhotovena v souvislosti celé zakázky

CN
Zkratka, označující typ filmu nebo média.

0123
Pořadí zakázky během dne, týdne, či měsíce - záleží na továrním nastavení minilabu.

021
Číslo udávající zadaný formátový kanál v minilabu.

N N N N - Y M C D
Hodnoty barevných a tonálních úprav.

Y - yellow (žlutá)
M - magenta (purpurová)
C - cyan (azurová)
D - filtrace denzity, ovlivňuje tonalitu a jas barevného podaní

AC (-10 až +10)
Stupeň kontrastu.

ACs (-10 až +10)
Stupeň kontrastu ve stínech.

ACh (-10 až +10)
Stupeň kontrastu ve světlech.

AS
Stupeň ostrosti.

SA100
Stupeň teploty barevného podání - saturace.

GR05
Hodnota nastavení potlačení zrnitosti, platí pouze pro úpravy z filmů.

100.0
Hodnota udávající velikost zvětšení, nebo zmenšení v %. 100% = 1:1 u daného formátu fotografie.

 

 

Soubory ke stažení